KONTORSSTÄDNING STOCKHOLM

verktyg som behövs för kontorsstädning

Så långt det är möjligt ser vi till att det alltid är en och samma person som städar på ditt företag. Vi utför städningen främst på dagtid, men även på andra tider om det passar dig bättre. Idag är städarbetet så tyst att din verksamhet inte störs – och vi ser det som en fördel att ha direktkontakt med dem vi jobbar hos. Vi på Ania’s Städ erbjuder Kontorsstädning Stockholm i och runt huvudstaden. Vår personal är utbildad och har erfarenhet. Vi använder oss av rengöringsmedel med respekt för miljön. Tillsammans med dig kommer vi överens om vilket område som behöver rengöras, omfattningen och frekvensen av rengöring. Kontorsstädning Stockholm kännetecknas av hög flexibilitet.

CHECKLISTA FÖRETAGSSTÄD

Kontor

 • Tömma papperskorgar
 • Dammtorka fria ytor på skrivbord
 • Dammtorka fria ytor i bokhyllor och på fönsterbrädor
 • Dammtorka bordsarmaturer, kontorsmaskiner och telefoner
 • Dammsuga och våttorka golv

Korridorer och entre

 • Dammtorka fria ytor på möbler
 • Dammsuga och våttorka golv

Konferensrum

 • Tillsynsstädning

Arkiv och förrad

 • Dammtorka fria ytor, samt hyllor
 • Dammsuga och våttorka golv

Kök/fikarum

 • Disk och arbetsbänk avtorkas
 • Bord avtorkas
 • Tömma papperskorgar
 • Dammsuga och vattorka golv
 • Diskmaskin fylls och töms sedan på ren disk
 • Mikro avtorkas invändigt
 • Ta bort fläckar på såapluckor

Toaletter

 • Rengöring av sanitetsporslin och spegel
 • Duschar rengörs vid behov
 • Fylla på förbrukningsmaterial
 • Tömma papperskorgar
 • Golv våttorkas

IT-städ

 • Damma av datorutrustning

Returpappersbehallare

 • Tömning sker vid varje arbetsstation